صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۰.۰۵) ۰ (۱۶.۰۱) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۷۷ ۰.۴۷ ۱,۵۵۶.۹ ۴۵۶.۷
۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۸ ۰ ۳۳.۵۹ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۱.۳۳) (۲) (۹۹.۲۳) (۹۹.۹۴)
۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۷ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۲۹) (۰.۸۶) (۶۵.۷۲) (۹۵.۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۱۷) (۰.۴۹) (۴۷.۱) (۸۳.۴۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۰۹ (۰.۳) ۳۷.۹۳ (۶۶.۲۷)
۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۴۲) (۰.۸) (۷۸.۱۱) (۹۴.۷۷)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۸) ۰
۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ (۰.۰۶) ۰ (۲۰.۷۲) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۰.۵۵ (۰.۲۹) ۶۳۴.۳ (۶۵.۲۴)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۳ ۱۴۴.۵۱ ۱۹۷.۶۱
۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (۰.۰۵) (۰.۱۳) (۱۶.۷۸) (۳۷.۰۵)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۰.۱۱) (۰.۴۸) (۳۴.۰۹) (۸۲.۷)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۰.۵۶) (۱.۰۹) (۸۷.۰۱) (۹۸.۱۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) ۰