صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۰.۶۷ ۰.۵۷ ۱,۰۳۱.۸۵ ۶۸۳.۴۳
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۹۵) (۰.۱) (۹۶.۹۷) (۳۰.۰۱)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۱.۹) (۱.۵۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۷)
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ (۰.۲۱) ۰.۱۶ (۵۳.۱۷) ۷۹.۵۹
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۰.۳۶) (۰.۹۶) (۷۳.۱۹) (۹۷.۰۳)
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۲) ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۷۸) (۰.۶۹) (۹۴.۲۴) (۹۱.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۰.۰۸) ۱.۴ (۲۴.۱۲) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ (۰.۱۴) ۰.۶۹ (۴۱.۰۷) ۱,۱۲۱.۰۴
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰ (۰.۳۴) (۱.۴۴) (۷۱.۵۸)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱.۵۲ ۰.۸۹ ۲۴,۲۸۶.۷۹ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۰۳ ۱.۶۲ ۱۵۲,۸۲۴.۴۱ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۱۸ (۰.۰۴) ۹۵.۳۷ (۱۲.۶۱)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۶۵) (۰.۸۳) (۹۰.۶۱) (۹۵.۲۹)