صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری امین آوید 200
2 شرکت تامین سرمایه امین 800