صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت کارگزاری امین آوید ۲۰۰
۲ شرکت تامین سرمایه امین ۸۰۰
تعداد کل ۱,۰۰۰