صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق مشترک امین آوید دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق مشترک امین آوید دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق مشترک امین آوید دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ دانلود