صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۲.۷۵۱)% (۱.۹۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۰.۹۶۱ %۲.۸۳۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۵.۰۵۱ %۲۱.۹۵۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۴.۵۹۸)% %۱۴.۳۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۲۵.۴۱۳ %۴۱.۰۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۷۷۲.۷۶۷ %۲۵۹۰.۶۱۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۰۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۰۵)% (۹.۵۵)%