صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۰.۶۰۹ %۱.۶۰۵
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۲.۷۰۸ %۴.۷۷۹
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۶.۷۲۶ %۷.۶۴۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ (۱.۶۷۴)% (۰.۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ (۶.۶۸۶)% (۷.۳۵۳)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۴۷.۰۲۱ %۴۹.۶۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ %۲۵۲۴.۷۸۴ %۳۵۴۸.۰۵۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%