صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۰.۰۴۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۰.۸۱۶)% (۲.۳۸۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۱.۷۶۷)% (۷.۵۹۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۳.۳۳۹)% (۱۱.۸۴۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ %۱.۴۰۱ (۶.۸۱۹)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ (۶.۸۹۷)% (۶.۳۳۷)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ %۱۶۵۹.۷۵۱ %۲۱۹۴.۹۹۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۰۱ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۰۵)% (۹.۵۵)%