صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1401/02/04ساعت 12:30 صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
2 اسامی حاضرین در مجمع 4 اردیبهشت 1401 صندوق مشترک امین آوید ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
3 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 4 اردیبهشت 1401 برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
4 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 28 فروردین 1401 برگزار گردید. ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
5 اسامی حاضرین در مجمع 28 فروردین 1401 صندوق مشترک امین آوید ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ 4 اردیبهشت 1401- ساعت 12:30 ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
7 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ 28 فروردین 1401- ساعت 11 ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
8 تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1400/08/16 ساعت 15 صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
9 تایید صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1400/08/16صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
10 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 16 آبان 1400 ساعت 14 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
سایز صفحه