صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۳۰.۳۳ ۸۳.۶۸
۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱.۲۴ ۲.۵۵ ۸,۹۳۴.۳۴ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۹۳ ۷.۹۱ ۲,۸۱۷.۸۵
۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۴۹) (۰.۱۳) (۸۳.۵) (۳۸.۲۸)
۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰
۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۸) ۰
۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۴ ۰.۳۲ ۳۲۱.۹۷ ۲۲۵.۷۵
۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۶۰.۶۹ ۲۹.۶۵
۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۱.۳۳) (۱.۷۹) (۹۹.۲۳) (۹۹.۸۷)
۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۰.۲۸ (۰.۰۵) ۱۷۴.۰۲ (۱۵.۸۹)
۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۰.۳۶ ۰.۳۵ ۲۶۵.۸۵ ۲۵۳.۷۶
۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ (۰.۰۴) ۰.۲۲ (۱۲.۰۸) ۱۲۰.۳۱
۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۰.۹۲) (۱.۲۵) (۹۶.۵۵) (۹۸.۹۷)
۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۰.۸۸) (۰.۷۱) (۹۶.۰۲) (۹۲.۵۴)
۳۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰