صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ 1402/08/16
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مشترک امین آوید مورخ 1402/08/16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست