صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین مجمع 16 آبان 1402 صندوق مشترک امین آوید
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین مجمع 16 آبان 1402 صندوق مشترک امین آوید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست