صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع 16 آبان صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید.
منبع -
مقدمه مجمع 16 آبان صندوق مشترک امین آوید برگزار گردید.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای ممتاز در ساعت 10 روزسه شنبه مورخ 1402/08/16در محل اقامت صندوق به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان قبادیان غربی پلاک 51 شرکت تامین سرمایه امین برگزار گردید و دستور جلسه آن به تصویب رسید

پیوست