صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 28 فروردین 1401 برگزار گردید.
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید مورخ 28 فروردین 1401 برگزار گردید.
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای ممتاز در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/01/28در محل اقامت صندوق به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان قبادیان غربی پلاک 51 شرکت تامین سرمایه امین برگزار گردیدو دستور جلسه آن به تصویب رسید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صورتجلسه بارگذاری شده مراجعه نمایید.

پیوست
مشاهده پیوست